Floating in the blue

Group Exhibition


8.7 - 11.9/2021

 

Participating artists: Kalliopi Assargiotaki,Yiorgis Yerolymbos, Tania Dimitrakopoulou, Lydia Dimitriadi, Yannis Kottis, Alexis Kyritsopoulos, Maria Ktistopoulou, Tassos Mantzavinos, Stella Meletopoulou, Lamprini Boviatsou, Vassilis Perros, Achilleas Razis, Jenny Saridi, Kostas Spiriounis, Antonis Staveris, Prodromos Charalampidis

 • 1-Razis
 • 10-Dimitriadi
 • 10-Mantzavinos
 • 11-Spiriounis
 • 12-Meletopoulou
 • 13-Dimitrakopoulou
 • 14-Ktistopoulou
 • 15-Perros
 • 17-Dimitrakopoulou
 • 18-Dimitrakopoulou
 • 2-Yerolymbos
 • 3-Staveris
 • 4-Yerolymbos
 • 5-Asargiotaki
 • 6-Doukakis
 • 7-Charalampidis
 • 8-Mantzavinos
 • 9-Mantzavinos
 • kottis1
 • kottis2
 • kyritsopoulos
 • razis
 • saridi
×