Carnival - Benind the masks 

Online group show 

3 - 22 March 2021 

 

 

Skoufa Gallery  is pleased to present the online group show "Carnival - Behind the masks". 

 Exhibition virtual tour: https://youtu.be/aLiFD5DU_dA

Artists: Minos Argyrakis, Kalliopi Assargiotaki, Vicky Stamatopoulou, Tasos Mantzavinos, Alexis Kyritsopoulos, Amalia Sotiropoulou, Irini Kana, Eleni Krikki, Antonis Kyriakoulis, Thanassis Lalas, Stella Meletopoulou, Angelos Merges, Yannis Moralis, Dimi Bitsakou, Lamprini Boviatsou, Dimitris Dokos, Tassos Pavlopoulos, Vassilis Perros, Stathis Petropoulos, Spyros Vassiliou, Harry Lambert, Patrick Rubinstein, Marwan Chamaa, George Hadoulis

For more information please contact the gallery: , +30 210-3603541 & +30 210-3643025

 • angelosmerges1
 • angelosmerges3
 • argyrakis1
 • argyrakis2
 • asargiotaki3
 • assargiotaki1
 • assargiotaki2
 • assargiotaki5
 • bitsakou
 • boviatsou1
 • boviatsou2
 • chamaa
 • hadoulis
 • harrylambert
 • kalliopi
 • kana
 • krikki1
 • krikki2
 • kyriakoulis1
 • kyriakoulis2
 • kyritso1
 • kyritso2
 • kyritso3
 • kyritso4
 • kyritso5
 • kyritso6
 • lalas
 • mantzavinos1
 • mantzavinos2
 • mantzavinos3
 • meletopoulou
 • moralis2
 • moralis3
 • moralis4
 • moralis9
 • ntokos
 • pavlopoulos
 • perros
 • petropoulos
 • rubinstein-
 • sotiropoulou
 • stamatopoulou1
 • stamatopoulou2
 • vassiliou
×