Maria FRAGOUDAKI

 Solo Exhibition


27.1 - 19.2/2011

  • fragoudaki_maria_20140518_1013236999
  • fragoudaki_maria_20140518_1073848662
  • fragoudaki_maria_20140518_1418529945
  • fragoudaki_maria_20140518_1555598731
  • fragoudaki_maria_20140518_1652851395
  • fragoudaki_maria_20140518_1759484209
  • fragoudaki_maria_20140518_2055321776

 

×