Pavlos Samios

20x20cm

680,00 €

Irene Kana Maistros

23x23cm

420,00 €

Irene Kana

23x23cm

420,00 €

Sylvia Laiou

15x15cm

250,00 €

Dimitris Sarasitis

27x36cm

1400,00 €

Irene Kana

25x25cm

420,00 €

Giannakaki Acropolis

20x20cm

700,00 €

Stella Meletopoulou

30x30cm

600,00 €

Kalliopi Asargiotaki

Print on plexiglas 24x18cm

250,00 €

Apostolos Lavdas

32x20cm

420,00 €